Zuzana Pickovázuzana@4d-photo.cz  / +420 602 686 741 
Dara Klenhardová: dara@4d-photo.cz / +420 736 423 213